ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษา
ผลงานทางวิชาการ
กลุ่มสาระ / หมวดวิชา
Poll แสดงความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับ เว็บไซต์ www.nto.ac.th
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
บทเรียนออนไลน์
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


  หน้าแรก     ประวัติโรงเรียน 

ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน  

ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลทั่วไป

1.1 ชื่อสถานศึกษาโรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ตั้งอยู่ที่ 31 หมู่ 1 ถนนสุรนารายณ์ ตำบล โนนไทย อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 30220 โทรศัพท์ 0 – 4438 - 1171  โทรสาร0 – 4438 - 1185 e - mail : ntoschool@gmail.com Website : www.nto.ac.th

1.2 สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

1.3 เปิดสอนตั้งแต่ระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 6

1.4 กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 3

ประวัติความเป็นมาโรงเรียนโรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 15 มกราคม  2502 โดยเปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 อาศัยศาลาวัดโนนไทยเป็นสถานที่ชั่วคราว ปัจจุบันโรงเรียน มีเนื้อที่ 52 ไร่ 96 ตารางวา ได้จากการบริจาคเงิน ดังนี้

พ.ศ. 2505 คณะครูอำเภอโนนไทยได้เสียสละทุนทรัพย์ คนละ 200 – 1,000 บาท  เพื่อซื้อที่ดิน มีเนื้อที่ 23 ไร่ 90 ตารางวา และสร้างอาคารเรียนเป็นอาคารไม้ชั้นเดียว 6 ห้องเรียน คิด เป็นมูลค่าประมาณ 200,000 บาท จึงได้มีชื่อว่าโรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์” (ปัจจุบันขออนุญาต รื้อเพื่อสร้างอาคารหอประชุมใหญ่ เมื่อปี พ.ศ. 2532)

พ.ศ.2518 โรงเรียนได้รับเงินงบประมาณ เพื่อซื้อที่ดินอีก 2 แปลง มีเนื้อที่ 10 ไร่ 96  ตารางวาและสร้างอาคารเรียนเพิ่มเติม

พ.ศ. 2527 คณะครูอาจารย์ นักเรียน ผู้ปกครอง พ่อค้า และประชาชน บริจาคเงิน ซื้อที่ดินมีเนื้อที่ 11 ไร่ เป็นเงิน 175,000 บาท (รวมเป็นพื้นที่เดียวกัน จำนวน 44 ไร่ 1 งาน 96  ตารางวา)

พ.ศ. 2530 คณะครู อาจารย์ นักเรียนและผู้ปกครองได้บริจาคเงินเพื่อซื้อที่ดิน จำนวน 7 ไร่ 3 งาน 10 ตารางวา อยู่ห่างจากที่ตั้งโรงเรียน ประมาณ 1 กิโลเมตร พ.ศ. 2550 โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ได้ถ่ายโอนมาสังกัดองค์การบริหารส่วน จังหวัดนครราชสีมา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

พ.ศ. 2553 คณะครู นักเรียนและผู้ปกครอง พ่อค้า ประชาชน จัดทอดผ้าป่าสามัคคี  เพื่อจัดซื้อที่ดินและพัฒนาการศึกษา ดังนั้นจึงมีที่ดินเพิ่มอีก 3 ไร่ 38 ตารางวาอยู่บริเวณด้านหลังโรง อาหาร รวมเป็นเนื้อที่ทั้งหมด 55 ไร่ 1 งาน 34 ตารางวา

พ.ศ. 2557 คณะครู ผู้ปกครอง ประชาชน สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนโนน ไทยคุรุอุปถัมภ์บริจาคเงินจัดสร้างโดมเอนกประสงค์และศาลาปฏิบัติธรรม มูลค่า 5 ล้านบาท

พ.ศ. 2558 ได้รับจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ก่อสร้าง

อาคาร 216ล และหอประชุมเอนกประสงค์ มูลค่า 18 ล้านบาท

ผู้บริหารคนแรกของโรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ คือ นายมา อินทศร

 

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายจิติวัฒนา ศรีคราม
ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์
เช็คผลการเรียนออนไลน์
สำนักงานฝ่าย
ภาพกิจกรรมโรงเรียนปี 2565
อื่นๆ
แบบสอบถาม
สารประชาสัมพันธ์
จำนวนผู้เยี่ยมชม
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.239.82.142
คุณเข้าชมลำดับที่ 287,386

ปฏิทิน
พฤษภาคม 2566
อา พฤ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 3031 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 30 พฤษภาคม 2566
      
 
โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ | Gotcha | Invadido por xNot_RespondinGx | Hacked By xNot_RespondinGx | ProblemCyberTeam
ตำบลโนนไทย อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา
Tel : 044-381-171
Email : ntuschool99@gmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.