โรงเรียน ฯ จะดำเนินการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2564 ในวันที่ 14-18 มีนาคม 2565

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายจิติวัฒนา ศรีคราม
ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์
ข้อมูลพื้นฐาน
ฝ่ายบริหาร
อื่นๆ
กลุ่มสาระ / หมวดวิชา
จุลสาร นทอ.นิวส์
ผลงานทางวิชาการ
ปฏิทิน
กรกฎาคม 2565
อา พฤ
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
วันที่ 2 กรกฎาคม 2565

  หน้าแรก     แผนที่เว็บไซต์ 

แผนที่เว็บไซต์
แผนที่เว็บไซต์  
เมนูส่วนบน
หน้าแรก
ผลงานของเรา
ภาพกิจกรรม
ติดต่อเรา
ส่งอีเมล์
ร้องทุกข์
เมนูทางซ้าย
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างผู้บริหารสถานศึกษา
ทำเนียบผู้บริหาร
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายบริหารวิชาการ
ฝ่ายบริหารทั่วไป
ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน
ฝ่ายบริหารส่งเสริมและบริการ
อื่นๆ
ถาม/ตอบ
สมุดเยี่ยมชม
สมาคมศิษย์เก่า นทอ.
กระดานสนทนา
กลุ่มสาระ / หมวดวิชา
กลุ่่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระสังคมศึกษา ฯ
กลุ่มสาระการงานอาชีพ
กลุ่มสาระศิลปฯ
กลุ่มสาระสุขศึกษา ฯ
กลุ่มสาระภาษาไทย
หมวดวิชาคหกรรม
หมวดวิชาอุตสาหกรรม
หมวดวิชาเกษตรกรรม
หมวดวิชาธุรกิจ
จุลสาร นทอ.นิวส์
ฉบับที่ 1
ฉบับที่ 2
ฉบับที่ 3
ฉบับที่ 4
ฉบับที่ 8
ผลงานทางวิชาการ
เผยแพร่ผลงานครูชุติมา
เผยแพร่ผลงานครูภิมลฌญา
เผยแพร่ผลงาน ครูทิวาวรรณ
เผยแพร่ผลงานครูชุติมา
เผยแพร่ผลงานครูอมรรัตน์
เผยแพร่ผลงานครูปวันนา
เผยแพร่ผลงานครูศศิกานต์
ปฏิทิน
เมนูทางขวา
ค่ายทักษะชีวิตบูรณาการ ม.6
อบรมโครงการสวนพฤกษศาสตร์
กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์
ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา
บูรณาการศาสตร์พระราชา
วันมะขามเทศเพชรโนนไทย
รางวัลแห่งความภาคภูมืใจ
บทเรียนออนไลน์
โรงเรียนในสังกัดอบจ.นม.กลุ่มที่ 3
โรงเรียนสังกัด อบจ.
ภาพกิจกรรมโรงเรียน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
Poll แสดงความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับ เว็บไซต์ www.nto.ac.th
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
จำนวนผู้เยี่ยมชม
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 18.207.133.27
คุณเข้าชมลำดับที่ 228,248

 
โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์
ตำบลโนนไทย อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา
Tel : 044-381-171
Email : c_taveewan@hotmail.com ntuschool99@gmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.